Mikser rõhutas kohtumisel Aafrika Liidu välisministritega e-valitsemise kasutegureid

Välisminister Sven Mikser osales täna Brüsselis toimuval Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu (AL) liikmesriikide välisministrite kohtumisel, mille keskmes oli poliitiline ja julgeolekualane koostöö, kaubandus, investeeringud ja majanduslik integratsioon ning koostöö rahvusvahelisel tasemel.

„Me kõik oleme teadlikud kasvavast vajadusest kiirendada Aafrika majanduslikku arengut eesmärgiga luua võimalusi kontinendi noorematele põlvkondadele ning ületada vaesusega seonduvad väljakutsed,“ ütles välisminister Mikser. „Mul on hea meel, et alates 2017. aasta novembris Abidjanis toimunud ELi ja Aafrika Liidu tippkohtumisest on Aafrika juhid teinud mitmeid olulisi samme, mis edendavad nii Aafrika enda arengut kui ka EL-AL partnerlussuhteid,“ lisas ta.

Välisminister rõhutas aga, et ainult innovaatilised ja pikaajalised valitsuse poliitikad saavad aidata kaasa kasvule erinevates eluvaldkondades, mille alla kuulub näiteks ka Aafrika seisukohalt oluline uute töökohtade loomine erasektoris. “Digitaliseerimine, mille tunnistajaks on hetkel ka Aafrika, on siinkohal võtmelahenduseks,“ sõnas välisminister Eesti kogemus näitab, et tänapäeva tõhus riigivalitsemine ei pea olema eelarvele koormaks. Oleme ehitanud üles digitaalse ühiskonna ning ligikaudsed arvutused näitavad, et juba ainuüksi digiallkirja kasutamine lubab Eesti valitsusel säästa 2% SKPst,” lisas ta.

Mikser kinnitas, et Eesti on valmis jagama Aafrikaga oma kogemust selle kohta, kuidas digitaalsed lahendused ja teenused muudavad erinevad ühiskonna valdkonnad tõhusamaks – olgu see ettevõtluskeskkond, riiklikud teenused või kodanike igapäevaelu protseduurid. Jätkuna Abidjanis toimunud EL ja Aafrika Liidu tippkohtumisele on Eesti valitsus teinud koostööd ALi Komisjoniga, et tõsta teadlikkust e-valitsemise võimalustest. “Plaanime veebruaris toimuval Aafrika Liidu tippkohtumisel selle esimese ühise projekti tulemusi ka tutvustada,” sõnas Mikser.

Eesti ja AL Komisjoni vaheline teineteisemõistmise memorandum kirjutati alla 30.11.2017 ning selle eesmärkideks on Aafrika Liidu e-valitsemise akadeemia loomise toetamine, Aafrika e-valitsemise strateegia väljaarendamisele kaasaaitamine, Aafrika Liidu liikmesriikidele x-tee kogemuse tutvustamine, teadlikkuse tõstmine küberturvalisuse kohta ja IT-ettevõtete vahelise koostöö edendamine e-teenuste juurutamiseks.

Tänasel kohtumisel võeti vastu ka Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu ühisdeklaratsioon, milles ministrid avaldasid rahulolu laieneva EL-AL koostöö üle, mis peegeldab mõlema regiooni ühiseid huve ning kinnitasid üle soovi jätkata koostööd ühiste eesmärkide täitmiseks.

Välisminister kohtus ürituse äärel kahepoolselt ka Kesk-Aafrika Vabariigi, Brunei, Namiibia, Sierra Leone, Djibouti, Rwanda ja Gambia välisministriga.

Aafrika Liit on 2002. aastal loodud organisatsioon, kuhu kuulub 55 riiki. Selle peakorter asub Etioopia pealinnas Addis Abebas.

Fotod: flic.kr/s/aHsmuw4L1s

Lisainfo:
Sandra Kamilova
välisministeerium
avalike suhete osakond
5667 5362
press@mfa.ee