Abielu sõlmimisest Egiptuses

Abiellumine Egiptuses

Abielu registreerimiseks Egiptuse kodaniku ja välismaalase vahel tuleb elavas järjekorras pöörduda Egiptuse Justiitsministeeriumi Public Notary büroosse, mis asub Kairos, Garden City’s, Lazoughly tänaval (Ühendkuningriigi saatkonna kõrval):

Shahr’ Iqari, Justiitsministeerium
Lazoughly väljak, 4. korrus
Down Town, Kairo

Avatud: L-K 9.00-13.00 ja N 9.00-13.00. Tel.: 27956059 / 27958108 / 27957180

Nõutavad dokumendid:

Abieluvõime tõend

 • Eesti elanikule või Eesti kodanikule, kes soovib abielu sõlmida väljaspool Eestit, väljastab abieluvõime tõendi elukohajärgne maavalitsus või Eesti saatkond Kairos. Lisainfo: http://www.tallinn.ee/Toend-abiellumiseks-valismaal
 • Egiptuse kodanikust tulevane abikaasa esitab Eesti saatkonnale Kairos Egiptuse vastava riikliku registri väljavõtte enda perekonnaseisu kohta, kas ingliskeelsena või tõlgituna inglise keelde, ning legaliseerituna mõnes Egiptuse Välisministeeriumi konsulaarosakonna legaliseerimise büroos.
 • Eesti kodanik esitab saatkonnale avalduse abieluvõime tõendi väljaandmiseks, täites selle kohapeal. Eesti saatkond Kairos väljastab Eestist väljastatud abieluvõime tõendi ja tulevase abikaasa kohta käiva Egiptuse registri väljavõtte põhjal ingliskeelse konsuli tõendi (lõiv 30 EUR), millele on lisatud araabiakeelne tõlge.
 • Konsuli tõend tuleb legaliseerida mõnes Egiptuse Välisministeeriumi konsulaarosakonna legaliseerimise büroos (11 EGP).

Egiptuse Välisministeeriumi konsulaarosakonna legaliseerimise bürood asuvad: Mohandeseenis Ahmed Orabi tänaval või Abbasseyas Ahmed Saidi tänaval, Abbaseya klubi vastas. Heliopolises Sabaki tänaval. Avatud: L-N 9.00-15.00. Lisainfo: mfa.gov.eg.

Elamisluba ’for non-touristic purposes’

Uus passi, emigratsiooni ja kodakondsuse administratsioon asub Abasseya lähedal, endises Politseiakadeemias. Aadress

12 Al Seka Al Beydaa, As Sarayat, Al Waili, Cairo Governorate, Egypt

Link Google Mapsile

Religioonitõend

Vastavalt Egiptuse seadusandlusele on lubatud omavahel abielluda moslemitel, kristlastel ja juudi usku isikutel. Eesti saatkond Kairos ei  tõenda isiku usulist kuuluvust ega legaliseeri vastavat dokumenti või avaldust.

Tervisetõend

Abiellumiseks vajaliku tervistõendi saamiseks pöörduge mõne Egiptuse riikliku haigla poole.

 • 5 fotot (nii mehe kui naise oma)
 • 2 koopiat Eesti kodaniku passi isikuandmetega leheküljest, Egiptuse elamisloa kleebisest
 • 1 koopia Egiptuse kodaniku ID-kaardist
 • 2 Egiptuse kodanikust, samausulist meessoost tunnistajat
 • Muud tasud abielulepingu vormistamise eest: ligikaudu 50 EGP

Dokumentide vormistamine võtab kuni 2 nädalat. Egiptuse abieluleping, mis väljastatakse, on 2 identset araabiakeelset eksemplari, mille ülemises servas on abiellujate fotod ja sõrmejäljed. Lepingusse märgitakse lisaklausel lahutuse vara kohta.

Egiptuses sõlmitud abielu tunnustamine Eestis

Välisriigis aset leidnud perekonnaseisu muudatustest teavitamine on kodaniku kohustus. Isik, kelle andmed on kantud rahvastikuregistrisse, on kohustatud esitama Eesti perekonnaseisuasutusele avalduse oma perekonnaseisus toimunud muudatuse registreerimiseks, kui see on aset leidnud välisriigis, ja esitama vajalikud dokumendid muudatuse rahvastikuregistrisse kandmiseks. Avaldusi võtavad vastu kõik maavalitsused.

Välisriigis sõlmitud abieluleping tuleb:

 • tõlkida ametlikult tunnustatud tõlkebüroos inglise keelde:
 • Ministry of Justice’s Translation Office, Lazoughly väljaku hoone 13. korrus;
 • Notary Public Authority, 57 Ramses Street, Cairo.
 • legaliseerida nii Egiptuse välisministeeriumis kui Eesti Suursaatkonnas Kairos;
 • abielu tunnustamiseks Eestis kanda abielu Eesti rahvastikuregistrisse.

Polügaamne abielu: Riigivõimu suhtumine polügaamsesse abiellu on Egiptuses ja Eestis põhimõtteliselt erinev. Egiptuse seadused lubavad moslemist mehel abielus olla korraga kuni nelja naisega. Eesti perekonnaseaduse kohaselt ei või abielu sõlmida isikute vahel, kellest üks on juba abielus. Juhul kui abielu on sõlmitud isikute vahel, kellest üks on juba abielus, on Eesti jaoks tegu kehtetu abieluga. Seega Eesti ei tunnusta polügaamset abielu ning seda abielu ei kanta Eesti rahvastikuregistrisse ning abikaasat ei saa käsitleda Euroopa Liidu kodaniku pereliikmena.

Urfi-abielu: Abielulepingute sõlmimist, mida Egiptuses (eriti turistipiirkondades nagu Sharm El-Sheikh, Luxor, Hurghada) pakuvad advokaadid või välismaalasi teenindavad notaribürood sildi all “Marriages for foreigners” või “Marriages with foreigners”, soovitame kindlasti vältida. Sellistes asutustes sõlmitakse nn urfi abielusid (urfi tuleneb araabiakeelsest sõnast urf, mis tähendab tava). Urfi abielude all mõistetakse abielusid, mis sõlmitakse ilma ametliku lepinguta ning mida ei tunnusta suurem osa islamiriike. Sellise abiellumise teel saadud abielutunnistust Egiptuse Araabia Vabariik ei legaliseeri ning seega ei saa seda tunnustada ka Eesti. Urfi abielu ei ole Egiptuses aga iseenesest tühine, vaid selle lõpetamiseks peab siiski lahutust taotlema. Egiptuse õiguse kohaselt võib ka naissoost abikaasa urfi abielu lahutamist taotleda, milleks on olemas erinevad võimalused ning sõltuvalt sellest, millist lahutusviisi soovitakse kasutada, on lahutustel ka erinevad õiguslikud tagajärjed. Abielu lahutab vaid kohus. Lisainfot advokaatide kohta leiab: http://www.mohaami.com/.

Üldised soovitused välisriigis abiellujale Välisministeeriumi kodulehel: http://www.vm.ee/?q=node/14143