TÄHELEPANU!

Eesti Vabariigi Suursaatkonna Kairos konsulaarosakond on suletud ajavahemikul 20. detsember 2023 – 14. jaanuar 2024. Sellel ajavahemikul ei ole võimalik saatkonnas esitada passi ega ID-kaardi taotlusi, viisataotlusi, elamisloataotlusi,  tellida konsuli tõendeid, väljastada e-residentsust ega perekonnaseisuameti väljavõtteid.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

Majandussuhted

Turismisektori jaoks on Egiptus oluline riik. Egiptus on kujunenud eestlaste jaoks üheks olulisemaks reisisihtkohaks. Kaubavahetus on jäänud suhteliselt tagasihoidlikuks.

Kaubavahetus

Eesti ja Egiptuse kaubavahetus 2015-2021 (miljonites eurodes)

Eksport Import
2015 13,8 2,52
2016 12,7 3,21
2017 31,5 4,27
2018 31,8 5,39
2019 18,3 4,01
2020 14,9 3,43
2021 19,8 4,61

Allikas: Statistikaamet.

Rohkem infot siin.

2. märtsil 2014. aastal sõlmiti Eesti ja Egiptuse vaheline infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonialase koostöö memorandum, mille eesmärk on arendada infotehnoloogia alast koostööd ning aidata Egiptusel aktiivsemalt kasutusele võtta riiklikke e-lahendusi. Koostöömemorandum sõlmiti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Taavi Kotka visiidi käigus Kairosse.

Lepingud

  • Eesti Vabariigi Valitsuse ja Egiptuse Araabia Vabariigi valitsuse vaheline majandusliku, tehnilise ja teadusliku koostöö kokkulepe (1999)
  • Eesti Vabariigi Valitsuse ja Egiptuse Araabia Vabariigi Valitsuse vaheline kultuurikoostöö memorandum (2004)
  • Vastastikuse mõistmise memorandum Eesti Vabariigi Välisministeeriumi ja Egiptuse Araabia Vabariigi Välisministeeriumi koostööks (2005)
  • Vastastikuse mõistmise memorandum Eesti Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Egiptuse Kommunikatsiooni ja IT ministeeriumi vahel IT alase koostöö edendamiseks (2014)