Majandussuhted

Turismisektori jaoks on Egiptus oluline riik. Egiptus on kujunenud eestlaste jaoks üheks olulisemaks reisisihtkohaks. Egiptuse puhkusepiirkondi ja kultuuriväärtusi külastab tavapäraselt 20-30 000 Eesti turisti aastas. Kaubavahetus on jäänud suhteliselt tagasihoidlikuks.

Kaubavahetus

Eesti ja Egiptuse kaubavahetus 2009-2016 (miljonites eurodes)

Eksport Import
2009 9,1 2,1
2010 46,7 1,8
2011 16,8 2,1
2012 17,1 2,1
2013 13,1 2,1
2014 12,6 2,6
2015 13,8 2,5
2016 12,7 3,2

Allikas: Statistikaamet

Ekspordis oli 2016 aastal suurim osakaal paberil ja pabermassil (ca 33% koguekspordist) ning masinatel ja seadmetel (30%) .

2. märtsil 2014. aastal sõlmiti Eesti ja Egiptuse vaheline infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonialase koostöö memorandum, mille eesmärk on arendada infotehnoloogia alast koostööd ning aidata Egiptusel aktiivsemalt kasutusele võtta riiklikke e-lahendusi. Koostöömemorandum sõlmiti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Taavi Kotka visiidi käigus Kairosse.

Investeeringud

Eesti Panga andmetel (31.12.15) oli Eesti ettevõtetel Egiptuses investeeringuid hulgi- ja jaekaubanduse ning kinnisvaraalase tegevuse sektorites. Investeeringute mahtu ei avaldata. Egiptuse investorid on Eestisse investeerinud 176 tuhat eurot (sektorid: hulgi- ja jaekaubandus, töötlev tööstus, kinnisvaraalane tegevus, kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, haldus- ja abitegevused (allikas: Eesti Pank).

Lepingud

  • Eesti Vabariigi Valitsuse ja Egiptuse Araabia Vabariigi valitsuse vaheline majandusliku, tehnilise ja teadusliku koostöö kokkulepe (1999)
  • Eesti Vabariigi Valitsuse ja Egiptuse Araabia Vabariigi Valitsuse vaheline kultuurikoostöö memorandum (2004)
  • Vastastikuse mõistmise memorandum Eesti Vabariigi Välisministeeriumi ja Egiptuse Araabia Vabariigi Välisministeeriumi koostööks (2005)
  • Vastastikuse mõistmise memorandum Eesti Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Egiptuse Kommunikatsiooni ja IT ministeeriumi vahel IT alase koostöö edendamiseks (2014)