Majandussuhted

Turismisektori jaoks on Egiptus oluline riik. Egiptus on kujunenud eestlaste jaoks üheks olulisemaks reisisihtkohaks. Kaubavahetus on jäänud suhteliselt tagasihoidlikuks.

Kaubavahetus

Eesti ja Egiptuse kaubavahetus 2015-2021 (miljonites eurodes)

Eksport Import
2015 13,8 2,52
2016 12,7 3,21
2017 31,5 4,27
2018 31,8 5,39
2019 18,3 4,01
2020 14,9 3,43
2021 19,8 4,61

Allikas: Statistikaamet.

Rohkem infot siin.

2. märtsil 2014. aastal sõlmiti Eesti ja Egiptuse vaheline infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonialase koostöö memorandum, mille eesmärk on arendada infotehnoloogia alast koostööd ning aidata Egiptusel aktiivsemalt kasutusele võtta riiklikke e-lahendusi. Koostöömemorandum sõlmiti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Taavi Kotka visiidi käigus Kairosse.

Lepingud

  • Eesti Vabariigi Valitsuse ja Egiptuse Araabia Vabariigi valitsuse vaheline majandusliku, tehnilise ja teadusliku koostöö kokkulepe (1999)
  • Eesti Vabariigi Valitsuse ja Egiptuse Araabia Vabariigi Valitsuse vaheline kultuurikoostöö memorandum (2004)
  • Vastastikuse mõistmise memorandum Eesti Vabariigi Välisministeeriumi ja Egiptuse Araabia Vabariigi Välisministeeriumi koostööks (2005)
  • Vastastikuse mõistmise memorandum Eesti Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Egiptuse Kommunikatsiooni ja IT ministeeriumi vahel IT alase koostöö edendamiseks (2014)